Terminologia anatòmica

Nomenclatura Anatòmica Internacional és el cos oficial de nomenclatura anatòmica creat conjuntament pel Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica (FCAT) i les 56 Associacions membres de les Associacions Internacionals de Anatomistas (Federació Internacional d'Associacions de Anatomistas, IFAA). Es va publicar el 1998 i substitueix a l'estàndard previ, la Nomina Anatomica [NA]. Terminologia Anatomica conté la terminologia per al voltant de 7500 estructures anatòmiques macroscòpiques humanes.

 

Mostrando 1 - 50 de 7404 términos.
Nombre Nombre latín Código
Vertical Verticalis A01.0.00.001
Horitzontal Horizontalis A01.0.00.002
Mitjà Medianus A01.0.00.003
Frontal Coronalis A01.0.00.004
Sagital Sagittalis A01.0.00.005
Dret Dexter A01.0.00.006
Esquerra Sinister A01.0.00.007
Intermig Intermedius A01.0.00.008
Medial Medialis A01.0.00.009
Lateral Lateralis A01.0.00.010
Anterior Anterior A01.0.00.011
Posterior Posterior A01.0.00.012
Ventral Ventralis A01.0.00.013
Dorsal Dorsalis A01.0.00.014
Frontal Frontalis A01.0.00.015
Occipital Occipitalis A01.0.00.016
Superior Superior A01.0.00.017
Inferior Inferior A01.0.00.018
Cranial Cranialís A01.0.00.019
Caudal Caudalis A01.0.00.020
Rostral Rostralis A01.0.00.021
Apical Apicalís A01.0.00.022
Basal Basalis A01.0.00.023
Basil·lar Basilaris A01.0.00.024
Mig Medius A01.0.00.025
Transvers Transversus A01.0.00.026
Transversal Transversalis A01.0.00.027
Longitudinal Longitudinalis A01.0.00.028
Axial Axialis A01.0.00.029
Extern Externus A01.0.00.030
Intern Interous A01.0.00.031
Luminal Luminalis A01.0.00.032
Superfìcial Superficialis A01.0.00.033
Profund Profundus A01.0.00.034
Proximal Proximalis A01.0.00.035
Distal Distalis A01.0.00.036
Central Centralis A01.0.00.037
Perifèric Periphericus; Peripheralis A01.0.00.038
Radial Radialis A01.0.00.039
Cubital Ulnaris A01.0.00.040
Fibular Fibularis; Peronealis A01.0.00.041
Tèbial Tibialis A01.0.00.042
Palmar; Volar Palmaris; Volaris A01.0.00.043
Plantar Plantaris A01.0.00.044
Flexor Flexor A01.0.00.045
Extensor Extensor A01.0.00.046
Cap Caput A01.1.00.001
Sincipucit Sinciput A01.1.00.002
Occípit Occiput A01.1.00.003
Templa, Pols Témpora A01.1.00.004

Pàgines