twitter facebook linkedin You Tube
Inici | Qui som | Col·laboradors | Enllaços | Registrar-se | Contactar | languageIdiomes
Visió Mèdica Virtual
Una eina on-line per ajudar a l'estudi,
comprensió i presentació
de l'anatomia humana.

Termes Legals

Termes Legals

La utilització de les pàgines de Visionmedicavirtual.com constitueix l'acceptació dels termes que es desenvolupen a continuació. Si Ud. no està d'acord amb aquests termes i condicions no ha d'utilitzar Visionmedicavirtual.com.

1. - Limitació de responsabilitat.

L'objectiu de Visionmedicavirtual.com és oferir als seus usuaris serveis d'informació i documentació científica així com a diversos serveis professionals i de Valor Afegit, corresponents als sectors de la medicina, fisioteràpia, infermeria, osteopatia, etc. 3DVisiomedicavirtual, S.L. es reserva el dret de modificar o canviar en qualsevol moment, de forma unilateral i sense previ avís els continguts i serveis, així com la seva forma de presentació i la modalitat d'accés als mateixos, gratuïta o de pagament.

Anteriorment a la utilització dels continguts i serveis de Visionmedicavirtual.com, l'usuari ha de llegir les condicions incloses sota l'epígraf Avís Legal, condicions que podran ser modificades en qualsevol moment, de forma unilateral i sense previ avís per part de 3 DVisiomedicavirtual S.L. Es consideraran d'aplicació única i exclusivament aquelles condicions que es trobin en vigor en cada instant.

Visionmedicavirtual.com proveeix vincles a altres seus d'Internet per a conveniència dels usuaris de la World Wide Web però no és responsable de la disponibilitat, adequació o continguts dels esmentats llocs. Visionmedicavirtual.com no recomana, garanteix o subscriu els productes o serveis descrits o ofertats pels mateixos.

Encara que s'ha posat la màxima cura en la informació i documentació disponibles a la pròpia seu Visionmedicavirtual.com, no garanteix explícitament o implícitament la idoneïtat de la mateixa per les finalitats perseguides pels usuaris. Els continguts poden patir d'inexactituds o errors tipogràfics o ortogràfics. Conseqüentment, Visionmedicavirtual.com no serà mai responsable de la utilització que els usuaris facin dels esmentats continguts, acceptant aquests la informació subministrada tal qual, i fent ús de la mateixa sota la seva estricta responsabilitat.

Visionmedicavirtual.com proveeix gran part dels seus serveis de forma gratuïta als seus usuaris i aquests assumeixen que per al finançament de la seu podran aparèixer continguts publicitaris en diferents parts de la mateixa o espais d'accés restringit a subscriptors. El pas de la modalitat gratuïta a la modalitat de pagament, per a tots o part dels continguts i serveis de Visionmedicavirtual.com podrà ser efectuada de manera unilateral i sense previ avís per part de 3DVisiomedicavirtual, S.L. sense tenir els usuaris de dret a cap indemnització per aquesta circumstància.

Visionmedicavirtual, S.L. no serà responsable pels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de la indisponibilitat o falta de continuïtat o accés als continguts o serveis de Visionmedicavirtual.com, bé sigui per raons tècniques o de qualsevol altra naturalesa. 3DVisiomedicavirtual, S.L. tampoc serà responsable dels errors o fallides en el funcionament de la seva pàgina Web, errors, omissions, retards en les transmissions de les dades o línies de connexió i altres incidències que puguin sorgir. En el mateix sentit, 3DVisiomedicavirtual, S.L. no garanteix que no hi pugui haver virus informàtics dins del seu sistema informàtic i no serà per això responsable dels eventuals danys que els esmentats virus informàtics poguessin ocasionar els equips, dades i/o programes informàtics dels usuaris.

2. - Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades de caràcter personal demanades per 3DVisiomedicavirtual, S.L. de l'usuari estan emparats pel disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 3DVisiomedicavirtual, S.L. està molt sensibilitzada davant del respecte que la privacitat dels seus usuaris mereix, per la qual cosa manté una estricta Política de Privacitat.

3. - Licitud de continguts i drets de propietat.

L'usuari s'obliga a utilitzar correctament i lícitament els continguts i serveis de Visionmedicavirtual.com abstenint-se d'utilitzar els esmentats continguts o serveis amb finalitats comercials il·lícites o delictives.

A més de les marques registrades de 3DVisiomedicavirtual, S.L. qualssevol altres marques registrades que puguin aparèixer en els continguts i/o serveis de Visionmedicavirtual.com són propietat dels respectius titulars de les mateixes. El fet que puguin aparèixer en Visionmedicavirtual.com marques registrades o qualssevol altres béns o drets protegits per la normativa de propietat industrial o intel·lectual no vol dir sota cap concepte que els titulars dels drets estiguin atorgant una llicència d'ús, concessió o autorització de cap tipus en favor dels usuaris de Visionmedicavirtual.com.

S'ha posat una cura exquisida en evitar infraccions de drets de propietat intel·lectual o industrial, així com evitar el bolc de continguts il·lícits o l'establiment de vincles a altres pàgines que els continguin. No obstant això, es commina tots els usuaris que denunciïn aquells casos en els quals per error o omissió s'hagi pogut incórrer en alguna de les esmentades circumstàncies, per a la seva esmena immediata.

Sense perjudici del disposat en el paràgraf anterior, els continguts o serveis de Visionmedicavirtual.com no podran ser copiats, distribuïts, publicats, gravats, emmagatzemats, enviats o transmesos per cap mitjá, sense el previ consentiment per escrit de 3 DVisionmedicavirtual, S.L. La modificació o la utilització dels continguts amb qualsevol altra finalitat que l'ús propi per part de persones físiques, sigui comercial o de qualsevol altra índole o naturalesa, constitueix una violació i/o infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i 3DVisionmedicavirtual, S.L. es reserva el dret d'exercitar les accions legals que en el seu cas corresponguin fins a la total satisfacció dels seus interessos.

Nou Visor 3D!

A través del Visor 3D, podrem accedir a les diferents regions anatòmiques.

Perquè registrar-se?

Permet accedir a la botiga per adquirir aquelles fotografies anatòmiques i il · lustracions virtuals 3D que siguin del seu interès.
Pas previ a la Compra d'una Subscripció.

Subscripció anual

Permet accedir a tots els Atles que componen el Portal d'Anatomia.
Atles d'Anatomia 3D (43 models en 3D)
Atles d'Histologia, 75 talls histològics del cos humà
Atles de Radiologia, 14.000 imatges radiològiques

Newsletter

Si voleu estar informat puntualment d'esdeveniments i novetats de Visió Mèdica Virtual, inscriviu-vos aquí!
Alta Baixa