Articulacion hombro

Guía Estudio. Estructuras articulares del hombro

Zona anatómica: 
Categoría: 

Articulación hombro

Ligamento trapezoideo

ARTICULAR, HOMBRO

Articulación hombro

Ligamento conoideo

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento coracoacromial

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento transverso superior de la escápula

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento transverso inferior de la escápula

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Rodete glenoideo

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento coracohumeral

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral superior

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral medio

HOMBRO, ARTICULAR

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral inferior

HOMBRO, ARTICULAR