Guies d'estudi

Inclou un nou sistema d'acte capacitació sobre anatomia amb 49 guies indicant Objectius Generals i Específics d'estudi i un sistema de preguntes en format de test d'autoavaluació automàtica.

Un total de 1.100 preguntes que permeten repassar totes coneixements sobre les estructures macro anatòmiques de l'aparell locomotor, sistema nerviós, sistema cardio circulatori, sistema respiratori, sistema digestiu, sistema reproductor, sistema urinari, sistema limfàtic, etc.

Subscripció Guies d'estudi
Precio600,00 €
Guías de estudio