Termes Legals

SI US PLAU LLEGIU aquests termes i condicions d'ús CURA. A ACCEDIR O UTILITZAR AQUEST LLOC WEB, ES COMPROMET A RESPECTAR ELS TERMES I CONDICIONS DESCRITS AQUÍ I PER TOTS ELS TERMES, POLÍTIQUES I DIRECTRIUS INCORPORADES PER REFERÈNCIA. SI NO ESTÀ D'ACORD AMB TOTS AQUESTS TERMES, NO USE AQUEST LLOC WEB.

Aquests termes i condicions d'ús ("Termes del Lloc") s'apliquen aL ús d'aquest Lloc (web) i no modifiquen cap manera els termes o condicions de qualsevol altre acord que pugui tenir amb VMV3D, les seves subsidiàries o afiliats. En utilitzar aquesta, vostè declara i garanteix que és major de 18 anys i que pot acceptar legalment aquests termes. Si utilitzeu el Lloc (web) en nom de qualsevol altra entitat, a més declara i garanteix que està autoritzat a acceptar aquests Termes en nom d'aquesta entitat, i que aquesta entitat accepta indemnitzar VMV3D per violacions d'aquests Termes.

Polìtica de privacitat

VMV3D es compromet a protegir la seva privacitat. Consulteu la nostra Política de Privacitat per obtenir informació sobre com recopilem, utilitzem i divulguem informació personal.

Propietat del Lloc (web) i continguts

Aquest Lloc és propietat de VMV3D. Llevat que s'indiqui el contrari, tot el contingut presentat o mostrat en el mateix, inclosos, entre d'altres, textos, gràfics, dades, imatges fotogràfiques, imatges en moviment, so, il·lustracions, programari, i la selecció i disposició dels mateixos , és propietat de VMV3D, els seus llicenciataris, els seus socis o de tercers.

Tots els elements del Lloc (web), inclòs els continguts de VMV3D, estan protegits per drets d'autor, imatge comercial, drets morals, marca comercial i altres lleis relacionades amb la protecció de la propietat intel·lectual.

Us del Lloc (web)

Aquest Lloc i tot el contingut d'imatges de VMV3D estan destinats a clients de VMV3D. No pot usar aquest Lloc (web) o el seu contingut per a cap propòsit no relacionat amb el seu negoci amb VMV3D. Se li prohibeix específicament: (a) descarregar, copiar tot o part del Lloc (web) o del contingut d'imatges d'VMV3D sense una llicència escrita o acord signat amb VMV3D; (b) utilitzar qualsevol mineria de dades, robots o mètodes similars de recol·lecció o extracció de dades; (c) manipular o mostrar el web o el contingut mitjançant l'ús de marcs o tecnologia de navegació similar; (d) registrar-se, subscriure, donar-se de baixa o intentar registrar, subscriure o cancel·lar la seva subscripció a qualsevol producte o servei de VMV3D si vostè no està expressament autoritzat per aquesta part per fer-ho; i (e) utilitzar el web o els continguts de VMV3D que no sigui per a la seva finalitat prevista. Aquest ús no autoritzat també pot violar les lleis aplicables, incloses, entre altres, les lleis de drets d'autor i marques comercials, les lleis de privacitat i publicitat, i els reglaments i estatuts de comunicacions aplicables.

Vostè declara i garanteix que complirà amb totes les lleis i normatives aplicables, incloses, entre altres, les relacionades amb Internet, dades, correu electrònic, privacitat i la transmissió de dades tècniques exportats des dels Estats Units o el país en el que el teu resideixes.

Política d'infracció de drets d'autor

D'acord amb la Llei de Drets d'Autor Digital Millennium ("DMCA") i altra normativa aplicable, VMV3D ha adoptat una política de cancel·lació, en circumstàncies apropiades i amb l'exclusiva discreció de VMV3D, dels titulars de comptes que infringeixin els drets de propietat intel·lectual de VMV3D o de qualsevol tercer.

Marques registrades

Les marques registrades VMV3D (3DVisiomedicavirtual), el logotip VMV3D i qualsevol altre nom o lema de producte o servei contingut en el Lloc són marques comercials de VMV3D i els seus proveïdors o llicenciats, i no poden copiar-se, imitar o usar-se, en tot o en part , sense el previ permís per escrit de VMV3D o del titular de la marca corresponent. No pot usar metatags ni cap altre "text ocult" que utilitzi "VMV3D" o qualsevol altre nom, marca comercial o nom de producte o servei d'VMV3D sense el nostre permís previ per escrit. A més, l'aparença del lloc, inclosos tots els encapçalats de pàgina, gràfics personalitzats, icones de botons i seqüències d'ordres, és la marca de servei, marca comercial i / o imatge comercial de VMV3D i no pot copiar-se, imitar ni usar-se, en conjunt o en part, sense el nostre permís previ per escrit. Totes les altres marques comercials, marques comercials registrades, noms de productes i noms de companyies o logotips esmentats en el Lloc són propietat dels seus respectius propietaris. La referència a qualsevol producte, servei, procés o una altra informació, per nom comercial, marca registrada, fabricant, proveïdor o d'una altra manera no constitueix ni implica suport, patrocini o recomanació dels mateixos per part de nosaltres.

Links

No pot usar un logotip de VMV3D o un altre gràfic de propietat de VMV3D per vincular-lo a aquest Lloc sense el permís exprés per escrit de VMV3D. A més, no pot emmarcar cap marca registrada VMV3D, logotip o una altra informació de propietat, inclòs el contingut de VMV3D, sense el consentiment exprés per escrit de VMV3D.

VMV3D no realitza cap reclam o representació respecte, i no accepta responsabilitat per, directament o indirectament, la qualitat, el contingut, la naturalesa o la fiabilitat de llocs web de tercers als quals es pot accedir per enllaç des del Lloc o llocs web que enllacen al Lloc de VMV3D. Aquests llocs no estan sota el control de VMV3D i VMV3D no és responsable dels continguts de cap lloc vinculat ni de cap enllaç contingut en un Lloc enllaçat, ni de cap revisió, canvi o actualització d'aquests llocs. VMV3D proporciona aquests enllaços només per a la seva comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica afiliació, aprovació o adopció per part de VMV3D de cap lloc o informació continguda en aquest. Quan abandoni el Lloc, ha de tenir en compte que els nostres termes i polítiques ja no regeixen. Ha de revisar els termes i polítiques aplicables, incloses les pràctiques de privacitat i recopilació de dades, de qualsevol lloc al que navegui des del Lloc de VMV3D.

La seva participació, correspondència o tracte comercial amb qualsevol tercer trobat a través del Lloc, pel que fa al pagament i lliurament de béns o serveis relacionats, i qualsevol altre terme, condició, garantia o representació associada amb aquestes transaccions, són únicament entre vostè i tal tercer. Vostè accepta que VMV3D no serà responsable de cap pèrdua, dany o altres assumptes de cap tipus incorreguts com a resultat d'aquestes transaccions.

Dades de registre i seguretat del compte

En consideració al seu ús del Lloc, vostè accepta: (a) proporcionar informació precisa, actual i completa sobre tu, tal com ho indiquen els formularis de registre en el Lloc ("Dades de registre"); (b) mantenir i actualitzar ràpidament les Dades de registre i qualsevol altra informació que proporcioni a l'Empresa, per mantenir-la precisa, actualitzada i completa; (c) mantenir la seguretat de la seva contrasenya i identificació; (d) notificaran a VMV3D immediatament de qualsevol ús no autoritzat del seu compte o altre incompliment de seguretat; (e) accepta tota la responsabilitat per qualsevol i totes les activitats que es realitzin amb el seu compte; i (f) accepta tots els riscos d'accés no autoritzat a les Dades de registre i qualsevol altra informació que proporcioni a l'Empresa.

Divulgacions financeres

 

Declaracions prospectives. Aquest lloc, i qualsevol document emès per VMV3D i disponible a través d'aquest Lloc, pot contenir declaracions que constitueixen declaracions prospectives dins el significat del Litigi de Valors Privats. Aquestes declaracions es poden identificar mitjançant l'ús de paraules com ara "creure", "esperar", "planejar", "pot", "vol", "hauria", "anticipar" o declaracions similars o el negatiu d'aquestes paraules. Les declaracions prospectives inclouen declaracions fetes sobre operacions futures, costos, despeses de capital, flux d'efectiu, millores en la infraestructura, sistemes de distribució i abastiment i eficiències operatives, estimacions o estimacions de vendes i guanys i plans i projeccions d'expansió. Aquestes declaracions prospectives es basen en les nostres expectatives actuals. Els riscos i incerteses interns i externs coneguts i desconeguts poden causar que els resultats reals siguin materialment diferents dels expressats o implícits en les declaracions prospectives.

Renuncia

 

AQUEST LLOC I EL CONTINGUT VMV3D S'OFEREIXEN "TAL COM ESTAN", VMV3D I ELS SEUS DIRECTORS, EMPLEATS, PROVEÏDORS DE CONTINGUT, AGENTS I AFILIATS EXCLOUEN, EN LA MESURA EN què EL PERMETIN LES LLEIS APLICABLES, QUALSEVOL GARANTIA, EXPRESSA O IMPLÍCITES, INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA O ADEQUACIÓ A UN FI EN PARTICULAR. VMV3D NO ES FA RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY DE CAP TIPUS DERIVAT DE L'ÚS D'AQUEST LLOC O EL CONTINGUT VMV3D, O LA DISPONIBILITAT DEL MATEIX, INCLOSOS, ENTRE ALTRES, LES PÈRDUES DE GUANYS I DANYS DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTAL, PUNITIUS I DERIVAT. LES FUNCIONS INCLOSES EN O EN ELS MATERIALS D'AQUEST LLOC NO ESTAN GARANTIDES PER A SER ininterrompudes O SENSE ERROR. VOSTÈ, NO VMV3D, ASSUMEIX EL COST TOTAL DE TOTS ELS SERVEIS, REPARACIONS O CORRECCIONS NECESSÀRIES A CAUSA DE L'ÚS D'AQUEST LLOC O EL CONTINGUT VMV3D. NO OFERIM CAP GARANTIA QUE EL LLOC O EL CONTINGUT VMV3D ESTIGUI LLIURE DE INFECCIÓ PER VIRUS O QUALSEVOL ALTRA QUE TÉ PROPIETATS CONTAMINANTS O DESTRUCTIVES.

VMV3D realitza esforços raonables per a garantir la precisió, correcció i fiabilitat del contingut de VMV3D, però no representa ni garanteix la precisió i correcció dels continguts de VMV3D.

VMV3D ofereix una funció de cerca dins del lloc. VMV3D nega explícitament qualsevol responsabilitat pel contingut o la disponibilitat de la informació continguda en el nostre índex o directori de cerca. VMV3D també s'eximeix de qualsevol responsabilitat per la integritat o precisió de qualsevol directori o resultat de cerca.

Alguns estats de la UE i països estrangers no permeten l'exclusió o limitació de garanties implícites o responsabilitat per certes categories de danys. Per tant, algunes o totes les limitacions anteriors poden no aplicar-se a vostè en la mesura que estiguin prohibides o reemplaçades per disposicions estatals o nacionals.

Limitació de responsabilitat

EN CAP CAS, VMV3D, ELS SEUS CONSELLERS, MEMBRES, EMPLEATS O AGENTS SERAN RESPONSABLES DE DANYS DIRECTES, ESPECIALS, INDIRECTES O CONSEQÜENTS, o qualsevol altre DANY DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOENT però no limitant-LA PÈRDUA D'ÚS, PÈRDUA DE GUANYS O PÈRDUA DE DADES, ESTIGUI EN UNA ACCIÓ CONTRACTE, GREUGE (INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES, NEGLIGÈNCIA) O D'UNA ALTRA MANERA, sorgits O ES RELACIONIN QUALSEVOL FORMA AMB L'ÚS DEL LLOC, ELS SERVEIS, EL CONTINGUT VMV3D O ELS MATERIALS CONTINGUTS O accedits a VIA EL LLOC, INCLOENT SENSE LIMITACIÓ QUALSEVOL DANY CAUSAT O RESULTAT DE LA CONFIANÇA DE L'USUARI EN QUALSEVOL INFORMACIÓ oBTINGUDA DE VMV3D, O que resulti D'ERRORS, OMISSIONS, INTERRUPCIONS, ELIMINACIÓ D'ARXIUS O CORREU ELECTRÒNIC, ERRORS, DEFECTES, VIRUS, RETARDS A LA OPERACIÓ O TRANSMISSIÓ O QUALSEVOL FALLADA DE DESENVOLUPAMENT, JA SIGUIN RESULTATS D'ACTES DE DÉU, FALLA DE COMUNICACIONS, ROBATORI, DESTRUCCIÓ O ACCÉS NO AUTORITZAT A VMV3D O SERVICI OS. EN CAP CAS LA RESPONSABILITAT TOTAL DE VMV3D, NI PER CONTRACTE, GARANTIA, GREUGE (INCLOENT NEGLIGÈNCIA, ESTIGUI ACTIU, PASSIU O IMPUTAT), RESPONSABILITAT PEL PRODUCTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O UNA ALTRA TEORIA, DERIVADA DE L'ÚS DEL LLOC O RELACIONADA AMB AIXÒ EXCEDIRÀ QUALSEVOL COMPENSACIÓ QUE pAGUI, SI L'HAGUÉS, A VMV3D PER A l'ACCÉS O ÚS DEL LLOC.

Llei aplicable i lloc

Qualsevol disputa relacionada d'alguna manera amb l'ús del Lloc o el Contingut, VMV3D serà sotmesa a arbitratge confidencial a Barcelona, Espanya, excepte que, en la mesura que hi hagi violat o amenaçat violar els drets de propietat intel·lectual de VMV3D, VMV3D pot buscar desgreuge per mandat judicial o un altre tipus apropiat en qualsevol estat europeu, i vostè accepta la jurisdicció i el lloc exclusius en aquests tribunals. L'arbitratge en virtut d'aquesta disposició es durà a terme per un sol àrbitre sota les regles llavors vigents de l'arbitratge espanyol. L'adjudicació de l'àrbitre serà vinculant i es pot ingressar com una sentència en qualsevol tribunal de jurisdicció competent. En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, cap arbitratge sota aquest Acord s'unirà a un arbitratge que involucri a qualsevol altra part subjecta als Termes del Lloc, ja sigui a través de procediments d'arbitratge col·lectiu o d'una altra manera.

Terminació

Tot i qualsevol d'aquests Termes del lloc, VMV3D es reserva el dret, sense previ avís i a la seva discreció, de cancel·lar el seu compte i / o bloquejar el seu ús del lloc.

Altres dispossicions

Qualsevol renúncia a qualsevol disposició dels Termes del lloc serà efectiva només si està escrita i signada per VMV3D. Si es troba que cap clàusula d'aquests Termes del lloc és inaplicable, sempre que sigui possible, això no afectarà a cap altra clàusula i cada un romandrà en ple vigor i efecte. Tots els drets no expressament atorgats aquí estan reservats

Cambis en els Termes del Lloc

VMV3D es reserva el dret de canviar qualsevol dels termes i condicions continguts en els Termes del lloc o qualsevol política o directriu del lloc, en qualsevol moment i al seu exclusiu criteri. Quan fem canvis, revisarem la data de "darrera actualització" a la part superior dels Termes del web. Qualsevol canvi entrarà en vigència immediatament després de la seva publicació en el Lloc. El seu ús continuat del lloc després de la publicació dels canvis constituirà la seva acceptació d'aquests canvis. Us recomanem que revisi els Termes del lloc quan visiti un dels nostres llocs web.

Preguntes i informació de contacte

Les preguntes o comentaris sobre el Lloc o els Termes del lloc es poden dirigir a VMV3D a: info@visionmedicavirtual.com.