Coxal

Imagen 3D anterior pelvis

Imagen 3D anterior pelvis

Visión anterior 3D pelvis

Pertenece al Atlas Radiología

Coxal

Coxal

Tuberosidad isquiática

Coxal

Coxal

Escotadura ciática mayor

Coxal

Coxal

Foramen obturador

Artroplastia de cadera.

Artroplastica dell'anca.

Coxale sinistro con artroplastica totale dell'anca.

Coxal derecho y componentes.

Anca destra e componenti.

Anca destra visualizzando l'ileo (rosso), ischio (blu) e il pube (verde).

Abbonamento a RSS - Coxal