Articulació espatlla

Guía Estudio. Estructuras articulares del hombro

Zona anatòmica
Categoria

Articulación hombro

Ligamento trapezoideo

Articulación hombro

Ligamento conoideo

Articulación hombro

Ligamento coracoacromial

Articulación hombro

Ligamento transverso superior de la escápula

Articulación hombro

Ligamento transverso inferior de la escápula

Articulación hombro

Rodete glenoideo

Articulación hombro

Ligamento coracohumeral

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral superior

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral medio

Articulación hombro

Ligamento glenohumeral inferior