Genoll

Accés a Galeria >

Zona anatòmica
Categoria

Coixinet adipós de Hoffa.

Ròtula rebutjada, amb visualització del coixinet adipós de Hoffa i lligament mucós.

Lligament encreuat anterior en flexió.

Lligament encreuat anterior en flexió del genoll amb osteotomia sagital del fèmur.

Lligament encreuat anterior en extensió.

Lligament encreuat anterior en extensió del genoll amb osteotomia sagital del fèmur.

Aparell extensor del genoll.

Aparell extensor del genoll i branca infrapatelar del nervi safè.

Aparell extensor del genoll.

Aparell extensor del genoll i branca infrapatelar del nervi safè.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Buit popliti.

Estructures neuro-musculars del buit popliti i artèria poplítia.

Coixinet adipós de Hoffa.

Ròtula rebutjada, amb visualització del coixinet adipós de Hoffa i lligament mucós.

Compartiment posterolateral del genoll.

Complex lateral del genoll amb foramen del nervi peroneal comú.

Compartiment posterolateral del genoll.

Complex lateral del genoll amb foramen del nervi peroneal comú.

Compartiment posterolateral del genoll.

Complex lateral del genoll amb foramen del nervi peroneal comú.

Compartiment posterolateral del genoll.

Complex lateral del genoll amb foramen del nervi peroneal comú.

Tall sagital del genoll.

Tall sagital on es visualitzen ambdós lligaments creuats del genoll.

Tall sagital del tendó quadricipital.

Macro de tall sagital de la entesis del tendó quadricipital.

Tall sagital i mig del genoll.

Tall sagital a nivell intercondili on visualitzem l'artèria poplítia.

Tall sagital del genoll.

Tall sagital on es visualitzen ambdós lligaments creuats del genoll.

Tall sagital del tendó quadricipital.

Macro de tall sagital de la entesis del tendó quadricipital.

Tall sagital i mig del genoll.

Tall sagital a nivell intercondili on visualitzem l'artèria poplítia.

Buit popliti.

Estructures neuro-musculars del buit popliti i artèria poplítia.

Lligaments creuats.

Articulació del genoll, visió anterior en flexió màxima.

Pota d'ànec profunda.

Pota d'ànec profunda, visió posterior.

Aparell extensor del genoll.

Aparell extensor del genoll i branca infrapatelar del nervi safè.

Aparell extensor del genoll.

Aparell extensor del genoll i branca infrapatelar del nervi safè.

Aparell extensor del genoll.

Aparell extensor del genoll i branca infrapatelar del nervi safè.

Lligament col·lateral peroneal, visió obliqua en extensió.

Complex lligament lateral amb genoll en extensió.

Lligament col·lateral peroneal, visió lateral en flexió.

Complex lligament lateral amb genoll en flexió.

Buit popliti.

Estructures neuro-musculars del buit popliti i artèria poplítia.

Coixinet adipós de Hoffa.

Ròtula rebutjada, amb visualització del coixinet adipós de Hoffa i lligament mucós.

Buit popliti.

Estructures neuro-musculars del buit popliti i artèria poplítia.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Branca infrapatelar del nervi safè.

Múscul Sartori. Pota d'oca superficial.

Visió medial del múscul sartori.

Lligaments creuats.

Articulació del genoll, visió anterior en flexió màxima.

Lligament col·lateral peroneal, visió obliqua en extensió.

Complex lligament lateral amb genoll en extensió.

Lligament col·lateral peroneal, visió lateral en flexió.

Complex lligament lateral amb genoll en flexió.

Lligament col·lateral peroneal, visió lateral.

Complex lligamentós lateral amb genoll en extensió.

Lligament col·lateral tibial.

Lligament col·lateral tibial amb tendó reflex del múscul semimembranoso.

Lligament encreuat anterior en extensió.

Lligament encreuat anterior en extensió del genoll amb osteotomia sagital del fèmur.

Lligament encreuat anterior en flexió.

Lligament encreuat anterior en flexió del genoll amb osteotomia sagital del fèmur.

Lligament creuat posterior i menisco-femorals.

Lligament creuat posterior amb genoll en extensió mostrant ambdós lligaments menisco-femorals.

Pàgines